Covid: Chceš sa zaočkovať so sprievodom babky či dedka? Nezabudni na dôležitú vec

06.05.2021

Poznáte seniora staršieho ako 70 rokov, ktorý sa chce dať zaočkovať, no nemôže sa dostať do vakcinačného centra? Pomôžte mu a vakcínu dostanete spolu s ním.

Foto: Unsplash / CDC
Foto: Unsplash / CDC

Tlačová správa Ministerstva zdravotníctva SR

Podmienkou je, že sa musíte obaja zaregistrovať na stránke www.korona.gov.sk a senior nad 70 rokov musí pri registrácii uviesť, že príde so sprievodom a vyplniť aj vaše rodné číslo. Ak je senior nad 70 rokov už zaregistrovaný, môže upraviť svoju registráciu a pridať si sprievod.

Registrácia seniora nad 70 rokov spolu so sprievodcom sa bude realizovať cez formulár na stránke https://korona.gov.sk/. Systém umožní zadať pri otvorení registračného formulára u skupiny 70+ aj možnosť "ísť so sprievodom".

Senior sa zaregistruje a len pridá rodné číslo sprievodcu. Následne sa musí do 24 h klasickou formou zaregistrovať aj sprievodca. Ak je osoba, ktorá bude seniora sprevádzať už zaregistrovaná a ešte nemá pridelený termín očkovania, systém automaticky obe registrácie spáruje.

Po otvorení očkovacích kapacít obom zadá po sebe nasledujúci čas očkovanie v rovnakom očkovacom centre. Obaja pôjdu do očkovacieho centra podľa výberu seniora. Obe osoby budú informované štandardnou formou, teda cez SMS a email. Platí, že sprievodca musí mať minimálne 18 rokov a dostane rovnakú vakcínu ako senior.

Základné podmienky

 • Vek sprevádzajúcej osoby musí byť minimálne 18 rokov
 • Sprevádzajú osoba musí fyzicky sprevádzať seniora nad 70 rokov do očkovacieho centra.
 • Senior môže mať len jedného sprievodcu s nárokom na očkovanie.
 • Možnosť zaočkovať sprievod platí len od prvej dávky vakcíny.
 • Sprevádzajúca osoba dostane rovnakú vakcínu ako senior.
 • Senior nad 70 rokov a jeho sprievod nemusia byť príbuzní.

Postup registrácie seniora so sprievodom

 • Otvoriť registračný formulár pre osobu 70+.
 • Vybrať si možnosť ísť so sprievodcom, zobrazí sa samostatná obrazovka.
 • Vyplniť registračné údaje seniora (ako pri klasickej registrácii) + pridá sa rodné číslo sprevádzajúcej osoby (musí sa zaregistrovať najneskôr do 24 hodín od registrácie seniora).
 • Sprievod sa registruje cez štandardný formulár www.korona.gov.sk.
 • Pri registrácii seniora nad 70 rokov hľadá systém 2 voľné miesta za sebou v okrese, ktorý si zvolil senior.
 • Pridelenie očkovacieho termínu je závislé od veku seniora a kapacít vakcinačných centier v okrese alebo okresoch, ktoré si zvolil.
 • Každý z dvojice dostane SMS a email o termíne a mieste očkovania.
 • Rovnaký termín aj miesto očkovania dostane senior so sprievodcom aj pri druhej dávke.

Čo sa môže stať

 • Ak zruší registráciu senior nad 70 rokov, jeho sprievod automaticky preplánuje do čakárne, kde bude čakať na pridelenie termínu očkovania vakcínou, ktorá je priradená k jeho veku.
 • Zrušenie registrácie sprievodu neovplyvní registráciu seniora, ten ide na očkovanie podľa toho, ako je ďalej naplánovaný.
 • Ak si odloží pridelený senior, znamená to odloženie termínu aj pre jeho sprievod.
 • Ak má sprievod v registrácii vybrané iné okresy ako senior, miesto očkovania sa bude vyberať len podľa preferencie seniora.
 • Ak má už osoba zadaná ako sprievod pridelený termín očkovania na vakcínu podľa svojho veku, systém neumožní sprevádzať seniora na očkovanie. Senior si bude môcť vybrať nový sprievod.
 • Ak systém nenájde podľa rodného čísla registráciu sprievodu, počká 24 hodín a pokus zopakuje. Ak ani po tomto termíne nenájde rodné číslo sprievodcu medzi zaregistrovanými osobami, seniora nad 70 rokov bude plánovať samostatne.

Upozornenie

Neregistrovaný sprievod nebude zaočkovaný s platnosťou od soboty 8.5.2021. Výnimka platí pre osoby nad 70 rokov, ktoré mali pridelený termín ešte pred dátumom 6.5.2021 , tie nemusia rušiť svoju registráciu a môžu si priviesť sprievod aj bez registrácie.

Pre osoby, ktorým bude pridelený termín od dátumu 6.5.2021, počnúc týmto dátumom, platí, že sprievodná osoba musí byť registrovaná v systéme a musí sa vedieť preukázať SMS správou.