Potravinári k plošnému testovaniu: Vláda musí zareagovať na výpadok pozitívnych ľudí

21.10.2020

V súvislosti s navrhovanou povinnou 10-dňovou karanténou osôb, ktoré sa nezúčastnia celoplošného testovania obyvateľstva, vyzýva Potravinárska komora Slovenska (PKS), aby vláda zabezpečila bezproblémové fungovanie kritických odvetví.

Zdroj: Tiger Lily / Pexels
Zdroj: Tiger Lily / Pexels

Tlačová správa Potravinárskej komory Slovenska

Bezproblémové a plynulé zásobovanie potravinami je kľúčové pre riadne fungovanie štátu. V súvislosti so zverejnením plánu celoplošného testovania však vzniká neistota, či navrhovaná povinná desaťdňová karanténa osôb, ktoré sa nezúčastnia celoplošného testovania, nepreruší činnosť kritických odvetví.

Obavy vznikajú najmä z nedostatku pracovnej sily a s tým súvisiacim možným prerušením dodávateľského reťazca s potravinami.

„Zamestnanci kritických odvetví, ktorí sa nedajú otestovať, a pritom nemajú príznaky COVID-19, resp. priamy kontakt s nakazeným, by nemali zostať v povinnej karanténe, pretože hrozí výrazný výpadok zamestnancov a môže byť ohrozená plynulá výroba potravín. Vládu vyzývame, aby prehodnotila detaily realizácie celoplošného testovania vzhľadom na ich dopad na kritické odvetvia a sústredila svoje úsilie na pozitívnu motiváciu občanov k ich účasti na testovaní," uvádza Daniel Poturnay, prezident Potravinárskej komory Slovenska.

Problém s náhradou zamestnancov

PKS pripomína, že výpadok zamestnancov v potravinárskych podnikoch bude obtiažne nahradiť inými zložkami, napríklad armádou.

Pre prácu s potravinami sa vyžaduje zdravotný preukaz, rovnako prácu v logistických centrách s vysokozdvižnými vozíkmi môžu vykonávať len vyškolené osoby.

PKS preto vyzýva Vládu Slovenskej republiky, aby z povinnej karantény vyňala zamestnancov kritických odvetví, alebo aby úplne upustila od povinnej karantény, keďže niekoľkodňový masívny výpadok pracovnej sily môže mať devastačný účinok aj na iné výrobné odvetvia.

Opatrenia z dostatočným predstihom

Už na základe poznatkov z prvej vlny PKS poukazovala na to, že opatrenia, ktoré majú dopady na podnikateľské prostredie, musia byť zverejňované s dostatočným predstihom a musia byť vopred komunikované s príslušnými zainteresovanými predstaviteľmi podnikateľov.

Túto komunikáciu má iniciovať Ministerstvo hospodárstva SR, resp. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Momentálne však stále nie sú jasné pravidlá pre občanov ohľadom dobrovoľnosti či povinnosti testovania a ďalších pravidiel, pokiaľ občanom vyjde pozitívny test.

„Všetkým potravinárskym podnikom preto odporúčame, aby si zriadili na najbližšie obdobie krízové štáby, vyčlenili pre zamestnancov infolinky, kde budú nahlasovať prípadnú povinnú karanténu a aby aktívne komunikovali so svojimi dodávateľmi a odberateľmi," uzatvára Daniel Poturnay