Čo je SK OVÁL? Naši mliekari to chcú naučiť Slovákov v novej kampani

04.05.2020

TLAČOVÁ SPRÁVA: Garanciou pôvodu slovenského mliečneho výrobku je SK OVÁL.

Zdroj: slovenskemlieko.sk
Zdroj: slovenskemlieko.sk

Slovenskí prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka už dvanásť rokov prispievajú do Mliečneho fondu. Impulzom k založeniu spoločne spravovaného fondu bola nízka spotreba mlieka a mliečnych výrobkov v porovnaní s okolitými štátmi ale aj s odporúčaniami zdravotníkov. Za obdobie existencie Mliečneho fondu stúpla priemerná spotreba na obyvateľa a rok o 23 kilogramov mlieka a mliečnych výrobkov.

V máji spúšťajú slovenskí prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka z prostriedkov Mliečneho fondu ďalšiu marketingovú kampaň zameranú na spotrebiteľa. Jej cieľom je dosiahnuť väčšiu znalosť slovenských mliečnych výrobkov a podporu zvýšenia ich spotreby. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov na úrovni 220 kilogramov na osobu a rok, pričom na Slovensku je podľa štatistických údajov za rok 2018 táto spotreba len na úrovni 171,1 kilogramov.

„Koordinátormi kampane sú Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka a Slovenský mliekarenský zväz, ktoré v zadávacích podmienkach pre reklamné agentúry žiadali navrhnúť takú kampaň, ktorou by sme dosiahli nami vytýčené ciele. Jedným z nich bola vyššia znalosť slovenských mliečnych výrobkov a ich rozpoznanie od zahraničných," informuje Gabriela Bugyíková z Mliečneho fondu.

Cieľ: Vyššia znalosť o pôvode výrobku

Slovenskí prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka si stanovili aj merateľný cieľ, ktorý vyšiel z výsledkov prieskumu, ktorý v auguste minulého roka realizovala prieskumná agentúra pre Mliečny fond.

Z neho vyplýva, že dnes 45 % slovenskej populácie vie, že SK OVÁL na obale mliečnych výrobkov garantuje slovenský mliečny výrobok.

„Našou ambíciou je pomocou kampane dosiahnuť minimálne 60-percentnú znalosť pôvodu mliečneho výrobku," verí Gabriela Bugyíková.

Každý slovenský mliečny výrobok musí mať označenie SK OVÁL. Aj preto tvorcovia kampane založili na SK OVÁLE celú komunikáciu.

Nový spot

Televízny spot, ktorý bude nasadený v stovkách opakovaní vo vysielaní, pripomenie obrazmi krajiny a prostredníctvom slovenského hitu V dolinách, že tvar oválu vidíme aj na miestach, ktoré neboli predtým pre diváka tak zrejmé.

Pohľad z vtáčej perspektívy na rieku meandrujúcu krajinou, oblaky plávajúce oblohou alebo aj Popradské pleso majú tvar oválu. Rovnako ako tento tvar v televíznom spote predstavujú aj hrdlo mliečnej kanvy, krajec chleba natretého maslom, bochník syra či stôl plný slovenských mliečnych výrobkov.

Nový spot slovenských prvovýrobcov a spracovateľov mlieka má vzbudiť tú najpríjemnejšiu emóciu, ktorú nám prináša pohľad na našu krajinu. Emóciu spájanú "s chuťami Slovenska", a teda aj s chuťami na čerstvé a kvalitné slovenské mliečne výrobky.

Slovenskí prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka preto veria, že s každým jeho zobrazením v televízií alebo na webových stránkach získajú naši spotrebitelia chuť natrieť si chlieb slovenským maslom, siahnuť po širokej ponuke domácich syrov alebo sa len napiť čerstvého mlieka.

Ak sa to podarí, je to ďalší impulz pre zachovanie takej krajiny, ako ju vidieť v televíznom spote Mliečneho fondu. Kde môžeme aj naďalej dôverovať mliečnym produktom vyrobeným doma na Slovensku, na ktoré môžeme byť právom hrdí.

Tlačovú správu poskytol blogu web slovenskemlieko.sk