Slovenskô: Lidl má svoju značku od slovenských dodávateľov

12.02.2021

Potraviny od slovenských dodávateľov zastrešil reťazec Lidl pod svojou novou značkou Slovenskô.

Tlačová správa Lidla:

Skrýva sa za ňou história, tradície a je vyprodukovaná na našej domácej pôde. Presne tým je charakteristická nová privátna značka Slovenskô, ktorá je odteraz stálou súčasťou ponuky reťazca Lidl.

Zákazníci, ktorých zaujíma pôvod potravín majú tak uľahčenú prácu pri prezeraní obalu. Privátna značka je vizuálne zjednotená a ľahko odlíšiteľná. Lidl týmto krokom pokračuje v systematickej podpore slovenských dodávateľov.

Aj v aktuálnej neľahkej situácii je snahou spoločnosti Lidl neprestajne zvyšovať podiel produktov od slovenských dodávateľov. Svedčí o tom fakt, že cieľ, ktorý sa týka zvýšenia nákupnej hodnoty výrobkov od lokálnych dodávateľov o 20 % do konca obchodného roka 2020, sa v roku 2019 podarilo naplniť, dokonca prekonať o ďalších 10 %. Do roku 2025 by Lidl chcel zvýšiť hodnotu výrobkov nakúpených od slovenských dodávateľov o 30%.

„Každým rokom nám rastie počet slovenských dodávateľov potravín, podiel ich výrobkov na našom sortimente a tiež ich celková hodnota. V poslednom uzavretom obchodnom roku sme slovenským dodávateľom zaplatili viac ako 320 miliónov eur v nákupných cenách - medziročne ide o nárast o 13 % alebo inak povedané o 40 miliónov eur. Aktívne podporujeme aj export slovenských firiem do zahraničia, ide o výrobky v hodnote desiatok," povedal Matúš Gála, generálny riaditeľ pre Lidl Slovensko.

Lokálne produkty

Za lokálne produkty považuje Lidl tie, ktoré boli vyrobené firmami so sídlom na území Slovenskej republiky. Práve týchto dodávateľov aj v obchodných rokoch 2018-2019 diskont hľadal prostredníctvom špeciálnej výzvy „Slovenskí dodávatelia, dajte o sebe vedieť", ktorú aj dnes nájdete na webovej stránke www.lidl.sk. Aby však mohol Lidl podiel lokálnych produktov vo svojom sortimente zvyšovať, je dôležité, aby ich preferovali najmä zákazníci.

„Privátna značka Slovensko" je jedným z ďalších veľmi silných projektov na podporu slovenského potravinárstva a poľnohospodárstva. Bude unikátna práve tým, že bude mieriť na to najtypickejšie slovenské, pochádzajúce z rôznych regiónov, rôznych kútov Slovenska, od Spiša, cez Gemer až po Západné Slovensko a zákazník v predajni bude vidieť regionálne špeciality," dodáva Matúš Gála.

Jedným z dodávateľov, ktorý spolupracuje s Lidlom a zákazníci nájdu jeho výrobky na pultoch predajní medzi sortimentom novej privátnej značky je Tatranská mliekareň.

„Spoločnosť Lidl patrí medzi našich TOP 5 odberateľov, určite nám spolupráca s Lidl priniesla možnosti rozšírenia objemu produkcie a taktiež sa nám v priebehu dlhoročnej spolupráce otvorili aj iné trhy v rámci Európy - vďaka privátnym značkám. Vždy sa snažíme nájsť kompromis, ktorý následne aplikujeme do spolupráce," vyjadril sa Ján Husák, obchodný riaditeľ uvedenej spoločnosti vyrábajúcej širokú škálu mliečnych produktov.

Slovenská zelenina i zemiaky

Ďalším príkladom podpory slovenských dodávateľov zo strany Lidla je družstvo Zeleninárska, ktoré združuje 13 pestovateľov. Pôsobia na regionálnej úrovni a zemiaky, cibuľu, koreňovú a ostatnú zeleninu pestujú na poliach rozprestierajúcich sa od Trnavy po Sládkovičovo cez Bernolákovo a Šamorín.

So Zeleninárskou nadviazal Lidl spoluprácu na konci roka 2018 a odvtedy toto družstvo dodalo na pulty jeho predajní až 33.500 ton zemiakov a zeleniny.

Juraj Mačaj, predseda spoločenstva uviedol: „Lidl nám priniesol stabilitu do pestovania a následného spracovania našich hlavných plodín, zemiakov, cibule, cesnaku a koreňovej zeleniny. Vďaka zvyšujúcej sa spolupráci sme mohli zvýšiť pestovateľské plochy, čomu sme následne prispôsobili naše spracovateľské a skladovacie kapacity. Takáto podpora podnikania samozrejme ide ruka v ruke aj s rastom pracovných miest, ktoré vieme v rámci regiónu ponúknuť."

Počet slovenských potravín majú zvyšovať

Nový rad výrobkov Slovenskô, ktorého sú aj uvedení dodávatelia súčasťou, v sebe snúbi kvalitné slovenské výrobky - od zeleniny, mäsových výrobkov, mliečnych výrobkov až po pekárenské produkty. Mnohé sú opradené tradíciami a ich korene siahajú ďaleko do histórie ako napríklad Spišské párky, Gazdovská parenica, šúľance a iné.

Už teraz nájdu zákazníci desiatky výrobkov radu Slovenskô na pultoch predajní Lidl a postupne sa ich množstvo bude zvyšovať. Dlhodobým cieľom pri tejto privátnej značke je zapojiť aj ďalších dodávateľov a ich produkty. Okrem výrobkov typických pre slovenské regióny, ktoré dostali vlastnú vizualitu, spoznajú zákazníci v Lidli produkty od domácich dodávateľov podľa loga Slovenskô. To bude umiestnené na ďalších desiatkach produktov vyrobených na Slovensku, napríklad na minerálnej vode či tofu.

Domáci dodávatelia zaviezli v poslednom uzavretom obchodnom roku tretinu všetkého potravinového tovaru pre Lidl Slovenská republika, čo zároveň tvorí najväčší podiel závozu pre diskontný reťazec. Druhú priečku obsadili firmy z Českej republiky s 22%.