Dovolenka 2021: Aké sú podmienky platné pre deti a maloletých na hraniciach? (prehľad)

10.07.2021
Ako je to s registráciou eHranice detí a maloletých? Všetky informácie ozrejmil Úrad verejného zdravotníctva SR.
Foto: Facebook / Úrad verejného zdravotníctva SR
Foto: Facebook / Úrad verejného zdravotníctva SR
FB príspevok Úradu verejného zdravotníctva SR

E-HRANICA PODĽA VEKU

 • Deti do 12 rokov sa nemusia registrovať na eHranici
 • Osoby od 12 do 18 rokov sa na eHranici registrovať musia, stačí sa im však zaregistrovať jedenkrát a táto registrácia im platí do 9. augusta (prechodné obdobie)

KARANTÉNA A TESTOVANIE - POSTUP PODĽA ŽIVOTNEJ SITUÁCIE

Ak osoby do 18 rokov prechádzajú cez hranice výlučne so zaočkovanými členmi spoločnej domácnosti (alebo členmi spoločnej domácnosti na ktorých sa vzťahuje iná výnimka z karantény), povinnosť karantény sa na ne nevzťahuje.

Pre deti od 12 do 18 rokov toto platí do 9. augusta.

Ak deti do 12 rokov prechádzajú hranice s nezaočkovanými členmi spoločnej domácnosti:

 • deti sa nemusia dať testovať po príchode na územie SR,
 • karanténa im skončí vtedy, keď ostatným členom spoločnej domácnosti.

Ak deti do 12 rokov prechádzajú hranice s členmi spoločnej domácnosti, z ktorých jeden je napríklad zaočkovaný a ďalší nezaočkovaný:

 • deti sa nemusia dať testovať po príchode na územie SR,
 • deti zostávajú v karanténe s nezaočkovanými osobami. Domáca karanténa sa im skončí vtedy, keď ostatným nezaočkovaným členom spoločnej domácnosti.

Ak sú osoby od 12 do 18 rokov zaočkované aspoň prvou dávkou vakcíny, po príchode na Slovensko nemusia ísť do karantény (v režime pre plne zaočkovaných cestujú prechodne do 9. augusta).

Ak osoba od 12 do 18 rokov nie je zaočkovaná a prechádza hranice s členmi spoločnej domácnosti, z ktorých jeden je zaočkovaný a druhý nezaočkovaný:

 • zostáva v karanténe s nezaočkovanými osobami. Domáca karanténa sa jej skončí vtedy, keď ostatným nezaočkovaným členom spoločnej domácnosti.

Deti do 18 rokov bez sprievodu členov spoločnej domácnosti (napríklad rodičov):

 • nie je pre ne povinná domáca karanténa,
 • karanténa nie je povinná ani pre členov spoločnej domácnosti.Ak deti do 12 rokov prichádzajú na územie SR letecky z krajín, ktoré nie sú vymenované vo vyhláške, na rozdiel od starších spolucestujúcich sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom PCR testu.

DETI V SPRIEVODE PENDLEROV A ZAHRANIČNÝCH SLOVÁKOV

Dieťa do 12 rokov v sprievode pendlerov alebo zahraničných Slovákov do 100 km:

 • nemusí byť registrované na eHranici
 • nemusí mať negatívny výsledok PCR testu.

Osoba od 12 rokov do 18 rokov v sprievode pendlerov alebo zahraničných Slovákov do 100 km:

 • musí byť registrované na ehHranici pravidlom jednej registrácie do 9. augusta
 • nemusí mať negatívny výsledok PCR testu.

Toto platí do 9. augusta (prechodné obdobie).