Kontroly negatívnych potvrdení nebudú, zhodne hlásia najväčšie potravinové reťazce

02.11.2020

Kontroly pred potravinami by vás nemali zaskočiť. Nakupovanie potravín je základnou činnosťou, ktorá je priznaná všetkým ľuďom mimo povinnej karantény. Aj tým, ktorí sa na plošnom testovaní nezúčastnili.

Zdroj: Gustavo Fring / Pexels
Zdroj: Gustavo Fring / Pexels

Najväčšie potravinové reťazce neporušia vyhlášku a zároveň všetky zhodne hovoria, že nebudú od zákazníkov žiadať negatívne potvrdenie z plošného testovania na infekčnosť koronavírusu.

Blog uvarsito.sk oslovil najväčšie siete a prináša reakcie k možným kontrolám zákazníkov.

Lidl

Reťazec pripomína, že zákazníci majú dodržiavať upozornenie, ktoré je umiestnené pred vchodom predajní. Vstup je povolený len osobám s negatívnymi výsledkom testu podľa stanovených termínov testovania, spolu so stanovenými výnimkami.

„Keďže je však nákup potravín základnou činnosťou, ktorá je priznaná aj osobe, ktorá sa nezúčastnila na testovaní, nie je v našich silách aktívne kontrolovať certifikáty. Je zodpovednosťou každého jedného z nás rešpektovať nastavené pravidlá," povedal blogu hovorca Tomáš Bezák.

V reakcii tiež uviedol, že negatívne potvrdenia bude žiadať od svojich zamestnancov. "Pri prvom nástupe do práce po víkende, počas ktorého sa konalo plošné testovanie, preto od zamestnancov (ak nespadajú do definovaných výnimiek) žiadame preukázanie sa negatívnym certifikátom z plošného testovania, resp. PCR testom v stanovenom časovom rozpätí," dodal.

COOP Jednota

Jednota odpovedá tak, že berie do úvahy vládnu vyhlášku o oprávnení vyžadovať od zákazníkov pri vstupe do predajne preukázanie sa negatívnym výsledkom testu. Zdôrazňuje však, že platí tiež výnimka, ktorá umožňuje nakupovať potraviny aj bez vykonaného testu v najbližšej predajni v rámci zabezpečenia základných životných potrieb.

„Keďže systém COOP Jednota prevádzkuje na celom území Slovenska viac ako 2 000 predajní, a je tak k zákazníkovi z hľadiska dostupnosti v princípe najbližšie, nebudeme našich zákazníkov na vstupe do jednotlivých prevádzok kontrolovať," uviedol vrchný šéf obchodnej sekcie siete Branislav Lellák.

Potvrdenie negatívneho výsledku budú žiadať od svojich zamestnancov.

„Zároveň chceme spotrebiteľov upozorniť, že povinnosť vyčlenených hodín pre seniorov počas pracovného týždňa v čase od 9.00 do 11.00 h zostáva aj naďalej v platnosti," doplnil Lellák.

Terno a Kraj

Aj z predajní Terno a Kraj nám odkázali, že certifikáty nebudú žiadať, keďže nákup potravín spadá medzi nevyhnutné základné životné potreby.

„Aj naďalej však patria na všetkých pobočkách Terno a Kraj prísne hygienické predpisy, ako aj obmedzený počet kupujúcich v závislostí od rozlohy predajne," uviedla Lýdia Tkáčová.

Tesco

Ani britský reťazec v odpovedí nepotvrdil kontroly vo svojich predajniach.

„V Tescu zostáva na prvom mieste bezpečnosť zákazníkov a kolegov. Aby sme sa ubezpečili, že sa naši zákazníci cítia pri nákupe maximálne bezpečne, v našich obchodoch naďalej dohliadame na dodržiavanie preventívnych opatrení, ktoré chránia zdravie nakupujúcich a kolegov. Zákazníkov vo všetkých predajniach informujeme o aktuálne platných nariadeniach a prosíme ich, aby ich dodržiavali," uviedla hovorkyňa siete Michaela Lehotská.

Billa

„Nie sme povinní kontrolovať všetkých zákazníkov, reagovala pre blog hovorkyňa Kvetoslava Kirchnerová.

„Pri vstupe do predajní už teraz kontrolujeme počet zákazníkov, ich počet je obmedzený na jedného zákazníka na 15 m2 predajnej plochy, zároveň kontrolujeme používanie dezinfekcie. Kontrolovanie certifikátu s negatívnym výsledkom, ale aj ďalších výnimiek, ako napríklad či je naša predajňa najbližšou pre zákazníka od jeho bydliska, je nereálne," podotkla.

Kaufland

V podobnom duchu sa nám vyjadrila ďalšia sieť s tým, že dodržiava platné predpisy a nariadenia. Vo vyhláške hygienikov o režime vstupu osôb do priestorov prevádzok a zamestnania sa odvoláva na výnimky z nej.

„Napríklad zákaz vstupu sa nevzťahuje na osobu, ktorá ide do najbližšej maloobchodnej predajne za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (ako je nákup potravín, zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá), a to bez ohľadu na to, či daná osoba absolvovala test na ochorenie Covid-19, napísala hovorkyňa Kauflandu Lucia Vargová.