Potravinári vítajú zaradenie potravinárstva do kritickej infraštruktúry

15.01.2021

Potravinárska komora Slovenska víta zahrnutie sektoru pôdohospodárstva a potravinárstva medzi kritickú infraštruktúru.

Facebook / Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Facebook / Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Tlačová správa Potravinárskej komory Slovenska

Stalo sa tak v rámci zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19, na základe pozmeňujúceho návrhu poslankyne NR SR pani Jarmily Halgašovej. Zákon nadobudne účinnosť jeho zverejnením v Zbierke zákonov.

Napriek tomu, že potravinárstvo patrí medzi kritickú infraštruktúru vo viacerých európskych štátoch a spomína sa ako kritická infraštruktúra aj v dokumentoch Európskej komisie, absencia jasnej definície v slovenskej legislatíve spôsobovala potravinárom problémy, pokiaľ ide o prijímanie účinných opatrení na zabezpečenie plynulosti výroby a zásobovania obyvateľstva potravinami.

Patrí medzi ne nielen očkovanie kľúčových zamestnancov, ale napríklad aj starostlivosť o deti zamestnancov v potravinárskom odvetví, či prístup k ochranným prostriedkom.

Považujeme za dôležité, aby Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v súlade so schváleným zákonom prijalo vykonávacie dokumenty vrátane návrhu určenia prvkov kritickej infraštruktúry v potravinárstve čo najskôr.