Poznáme najlepšie slovenské pivá roka 2020 (prehľad)

21.10.2020

Slovenské pivovary majú i napriek náročnému roku stále chuť a motiváciu variť pivá, ktorých rôznorodosť druhov a chutí láka Slovákov. Dôkazom je aj štrnásty ročník anonymnej degustačnej súťaže Slovenská pivná korunka.

Zdroj: ELEVATE / Pexels
Zdroj: ELEVATE / Pexels

Tlačová správa Slovenského združenia piva a sladu

Do súťaže sa päť prihlásilo 27 slovenských pivovarov, ktoré nominovali do boja o zlatú, striebornú a bronzovú pivnú korunku až 107 svojich pív. Dnes, počas výnimočného online vyhlásenia výsledkov, sme spoznali najlepšie slovenské pivá roku 2020, ako aj Osobnosť pivovarníctva a sladovníctva.

Vysoká popularita piva u Slovákov sa nemení. Podľa viacerých prieskumov Slovenského združenia výrobcov piva a sladu majú Slováci najradšej svetlé pivá - klasické dvanástky a desiatky. O tom svedčí aj najväčší počet prihlásených pív v Slovenskej pivnej korunke - svetlé pivá tvorili viac ako tretinu (42 ks) súťažiacich vzoriek od veľkých, malých a remeselných pivovarov.

Avšak záujem Slovákov aj o rôzne pivné špeciály, ktoré sú predovšetkým doménou minipivovarov, pretrváva. Dôkazom toho je aj populárna kategória vrchne kvasených pív typu IPA, v ktorej o pivné korunky súperilo 20 vzoriek. Ďalšou silnou kategóriou sú obľúbené ochutené pivá, či radlery, ktorých bolo v súťaži prihlásených tiež 20. Tmavé a polotmavé filtrované a nefiltrované boli zastúpené 19 vzorkami pív a neochutené nealkoholické pivá súťažili v konkurencii 6 vzoriek.

„Slovenská pivná korunka je súťažou o najlepšie slovenské pivá, ktorej cieľom je propagovať kvalitu a odbornosť pri výrobe piva. Víťazia tí, ktorí si potrpia na kvalitné suroviny, poctivú prácu a najlepší výsledok - chutné a osviežujúce pivo. Udržať podnik nad vodou a zachovať si motiváciu je v tomto pandemickom roku zvlášť náročné. O to viac vyzdvihujeme to, že slovenskí pivovarníci nepopustili z vysokých nárokov na kvalitu," hovorí Jana Shepperd, prezidentka Slovenského združenia piva a sladu, ktoré súťaž organizuje už štrnásť rokov.

Pivovary sa museli prispôsobiť zmenám

Pivovary sa museli v tomto roku prispôsobiť aj zmenám v spotrebiteľských a nákupných návykoch zákazníkov. Zatvorenie pohostinstiev a reštaurácií prinieslo na jar nečakané výpadky kľúčových príjmov.
Aktuálna štúdia k dopadom prvej vlny COVID-19 na odvetvie pivovarníctva na Slovensku, ktorú v týchto dňoch pre Slovenské združenie výrobcov piva a sladu dokončuje spoločnosť EY, prináša zaujímavé fakty.

„Vo všeobecnosti zatiaľ môžeme zhrnúť, že v prvom polroku 2020 sa predaj piva v pohostinstvách prepadol až o 40 %. Tento objem sa však iba čiastočne presunul z pohostinstiev do maloobchodu, ktorý narástol len o 9 %. Prvá vlna korona krízy sa tak v prvom polroku 2020 odzrkadlila na medziročnom poklese objemu predaného piva síce len o 5 %, ale na poklese tržieb pivovarov o 11 %," sumarizuje prvé závery štúdie Jana Shepperd.

Nik nepochybuje o tom, že náročný rok sa ešte neskončil a je takmer nemožné predpovedať, aký celkový dopad bude mať nielen na pivovarníkov, ale aj na sladovníkov a ďalších dodávateľov či odberateľov.

Žiadajú pomocnú ruku od štátu

„Viac ako inokedy je dnes kľúčová okamžitá pomoc štátu. Predovšetkým malé pivovary, pohostinstvá a reštaurácie potrebujú, aby im štát podal pomocnú ruku. Rýchla a adresná pomoc bude nielen záchranou pre podnikateľov v gastre, ich zamestnancov a dodávateľov, ale pre Slovensko bude investíciou do budúcnosti," hovorí Jana Shepperd. Zároveň zdôrazňuje dôležitosť vzájomnej pomoci a súdržnosti:

„Slovenskí pivovarníci a sladovníci budú aj naďalej hľadať spôsoby a cesty, ako pomáhať svojim dodávateľom i odberateľom. Veríme, že aj vďaka spolupatričnosti a zodpovednosti si na ďalšej Pivnej korunke budeme môcť vychutnať orosený pohár piva už aj v spoločnosti priateľov a známych."

Súčasťou vyhlasovania víťazov Slovenskej pivnej korunky je aj udelenie ocenenia Osobnosť slovenského pivovarníctva a sladovníctva. Tieto ocenenia udeľuje Slovenské združenie výrobcov piva a sladu ľuďom, ktorí sa svojou dlhoročnou prácou významne pričinili o rozvoj slovenského pivovarníctva a sladovníctva.

Ocenenie tento rok získal Ján Čerkala, pivovarník telom i dušou a dlhoročný manažér závodu Pivovar Šariš.Zoznam najlepších slovenských pív za rok 2020 podľa jednotlivých kategórií nájdete v Prílohe tlačovej správy.

OCENENÉ SLOVENSKÉ PIVÁ

 • Počet prihlásených pív: 110
 • Počet súťažiacich pív: 107
 • Počet prihlásených a súťažiacich pivovarov: 27
 • Počet súťažných kategórií: 10

I. kategória: Svetlá filtrovaná desiatka - 6 prihlásených vzoriek piva

 1. Zlatý bažant 10 % svetlé výčapné pivo - Heineken Slovensko
 2. Topvar 10 % svetlé - Plzeňský Prazdroj Slovensko
 3. Kelt 10 % - Heineken Slovensko

II. kategória: Svetlá filtrovaná dvanástka - 7 prihlásených vzoriek piva

 1. Šariš 12 % ležiak svetlý - Plzeňský Prazdroj Slovensko
 2. Zlatý bažant 12 % - Heineken Slovensko
 3. Martiner 12 % - Heineken Slovensko

III. kategória: Tmavé a polotmavé filtrované pivo - 8 prihlásených vzoriek piva

 1. Zlatý bažant Tmavé - Heineken Slovensko
 2. Topvar Marína tmavý výčapný ležiak - Plzeňský Prazdroj Slovensko
 3. Corgoň Maurus - Heineken Slovensko

IV. kategória: Alkoholický radler - 9 prihlásených vzoriek piva

 1. Zlatý Bažant Radler citrón - Heineken Slovensko
 2. Smädný Mních Citrón Radler - Plzeňský Prazdroj Slovensko
 3. Smädný Mních Grep Radler - Plzeňský Prazdroj Slovensko

V. kategória: Nealkoholické pivo - 6 prihlásených vzoriek piva

 1. Birell Svetlý - Plzeňský Prazdroj Slovensko
 2. Birell Polotmavý - Plzeňský Prazdroj Slovensko
 3. Zlatý Bažant 0,0 % Extra horké - Heineken Slovensko

VI. kategória: Nealkoholický radler - 11 prihlásených vzoriek piva

 1. Birell Pomelo & Grep - Plzeňský Prazdroj Slovensko
 2. Birell Polotmavý citrón - Plzeňský Prazdroj Slovensko
 3. Birell Citronáda - Plzeňský Prazdroj Slovensko

VII. kategória: Svetlá nefiltrovaná desiatka - 10 prihlásených vzoriek piva

 1. Výr 10˚ - Panský pivovar
 2. Blonďák 10˚ - Pivovar Turák & Vnuk
 3. Svetlá 10 % - Pivovar BAŤAK

VIII. kategória: Svetlá nefiltrovaná dvanástka - 19 prihlásených vzoriek piva

 1. Luxor 12 %, svetlý ležiak - Pivovar ŠEMRÁK
 2. Dvanástka Dr. Flámma 12 %, svetlý ležiak premium - Pivovar Flámm
 3. Svetlý ležiak 12˚ - Breisburg Brewery

IX. kategória: Tmavé a polotmavé nefiltrované pivo - 11 prihlásených vzoriek piva

 1. Tmavá 13 % - Pivovar BAŤAK
 2. 13˚Ján - Holíčsky pivovar Wywar
 3. Viedenský ležiak Dr. Flámma 13 % - Pivovar Flámm

X. kategória: Vrchne kvasené pivo - IPA - 20 prihlásených vzoriek piva

 1. Ipa či Neipa 13° - Pivovar Parom
 2. ŽiWell Mosaic fling 12° - Piešťanský pivovar ŽiWell
 3. Miami 13°- Pivovar Herrenwald

Záštitu nad 14. ročníkom Slovenskej pivnej korunky prevzalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Odbornými garantmi súťaže sú:

 • Štátna veterinárna a potravinová správa SR
 • Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - Fakulta biotechnológie a potravinárstva