Potravinári bijú na poplach: Nemusíme zabezpečiť Slovákom kvalitné potraviny

30.09.2020

Situácia v agropotravinárskom sektore sa dostáva na kritickú hranicu, konštatujú zástupcovia potravinárskych podnikov na valnom zhromaždení Potravinárskej komory Slovenska, v Turčianskych Tepliciach.

Tlačová správa Potravinárskej komory Slovenska

Napriek dlhodobej snahe o získanie výraznej pomoci pre výrobu potravín na Slovensku sa bezmocne prizeráme tomu, ako ostatné krajiny masívne podporujú odvetvie aj v dôsledku výrazných dopadov pandémie COVID-19, zatiaľ čo na Slovensku sú potravinári mimo záujmu verejnej moci. Naopak, namiesto pomoci sú prijímané zákony a opatrenia, ktoré výrazne znižujú konkurencieschopnosť odvetvia.

Potravinárska komora Slovenska (PKS) vydala v závere minulého roku dokument so strategickými prioritami na rozvoj výroby potravín na Slovensku. Vyjadrili sme nádej, že začiatok novej dekády bude pre rozvoj odvetvia prelomový. Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2020-2024 sme prijali ako sľubný základ tohto rozvoja, pretože reflektuje mnohé z priorít, ktoré PKS považuje za kľúčové.

Začiatok novej dekády je však poznačený bojom s pandémiou spôsobenou novým koronavírusom, ktorý má celosvetovo vážne ekonomické dopady. Aj v týchto neľahkých časoch však ostatné krajiny prijímajú razantné opatrenia na podporu domácich potravinárskych odvetví. Z vývoja v Slovenskej republike sme sklamaní.

Na hranici potravinovej sebestačnosti

„Potravinárstvo je dlhodobo mimo záujmu štátnej moci, čo sa v súčasnej dobe prejavuje v historicky najvyššom a neustále sa zvyšujúcom negatívnom salde zahraničného obchodu s potravinami a dlhodobo nízkom podiele slovenských potravín na pultoch v obchodoch. Sme veľmi rozčarovaní zo skutočnosti, že napriek jasným cieľom a smerovaniam nastoleným v Programovom vyhlásení vlády SR ani šesť mesiacov po voľbách nie sú schválené konkrétne systémové opatrenia na zlepšenie situácie v odvetví potravinárstva", uvádza Daniel Poturnay, prezident PKS.

Slovenská republika je na hranici potravinovej bezpečnosti, preto potrebujeme prijať konkrétne a razantné kroky na zabezpečenie dostatku kvalitných a cenovo dostupných potravín spotrebiteľom a to aj v prípade, že dôjde k vážnemu narušeniu jednotného európskeho trhu v prípade rôznych kríz, či už je to pandémia spôsobená koronavírusom, alebo africký mor ošípaných či rôzne potravinové škandály.

Nejde pritom len o finančnú podporu, ktorá by mala plynúť primárne zo štátneho rozpočtu SR, ale aj z Fondu obnovy či Programu rozvoja vidieka, na podporu výroby potravín je potrebné prijať aj ďalšie systémové opatrenia. Zároveň treba prihliadať aj na konkurencieschopnosť odvetvia voči zahraničiu vytváraním priaznivých podmienok na podnikanie.

Výzva vláde

Na Slovensku však v súčasnej dobe čelíme pravému opaku. Zvýšenie minimálnej mzdy, novela zákona o odpadoch, či zavedenie potravinového semaforu na obaloch výrobkov patria medzi tie opatrenia, ktoré nás nielenže nepribližujú na úroveň ostatných európskych štátov, ale posúvajú na hranicu, kedy hrozí kolaps celého odvetvia.

Potravinárska komora Slovenska preto vyzýva premiéra Igora Matoviča, aby sa začal osobne zaujímať o agropotravinárske odvetvie a zasadil sa za prijatie okamžitých riešení na systémovú pomoc potravinárskemu odvetviu.

„Potravinári bijú na poplach v hodine dvanástej. Pokiaľ nebudú prijaté okamžité riešenia zo strany Slovenskej republiky, nie sme schopní zabezpečiť z vlastnej produkcie pre našich občanov kvalitné a cenovo dostupné potraviny. Súčasná vláda sa musí rozhodnúť, či má skutočný záujem v súlade s programovým vyhlásením vlády zabezpečiť pre svojich občanov kvalitné a dostupné potraviny z lokálnych zdrojov, alebo nás všetkých vystaví v prípade potravinovej krízy napospas nedostatku potravín a závislosti od pomoci iných krajín," uzatvára Daniel Poturnay.