Slovensko dostalo z Frankfurtu varovanie o rizikách s nehnuteľnosťami

18.02.2022

Vo varovaní adresovanom Slovensku, ktoré Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB) zverejnil 11. februára, upozorňuje na riziká, ktoré sa môžu prejaviť na trhu nehnuteľností v strednodobom horizonte.

Tlačová správa NBS.

Toto varovanie je výsledkom detailnej analýzy nerovnováh na trhu bývania v jednotlivých krajinách EHP.

ESRB nás upozorňuje na:

  • vysoké tempo rastu cien nehnuteľností,

  • náznaky nadhodnotenia cien nehnuteľností

  • rastúcu zadlženosť domácností

  • rýchlo rastúce hypotéky

ESRB zároveň vyzdvihuje dôležitú úlohu opatrení, ktoré NBS prijala v oblasti limitov pre poskytovanie úverov a kapitálových vankúšov. Považuje ich za primerané súčasnej situácii.

Ak sa však riziká budú ďalej kumulovať doterajším tempom, ESRB navrhuje zvážiť úpravu týchto opatrení. Tá by mala nadväzovať na konkrétne identifikované riziká. Týka sa to najmä navyšovania dlhu pri už zadlžených domácnostiach a predlžovania splatnosti, ktoré často zasahuje aj do dôchodkového veku (tzv. strieborný dlh). Ak by sa riziká ešte zintenzívnili, ESRB navrhuje aj sprísnenie kapitálových nástrojov

Spomínané závery ESRB sú do veľkej miery v súlade so závermi NBS, ktoré boli prezentované v Správe o finančnej stabilite a Makroprudenciálnom komentári. Vítame, že ESRB upriamuje svoj pohľad najmä na možné budúce riziká.

NBS bude situáciu na trhu úverov a bývania naďalej detailne monitorovať. V prípade potreby je pripravená upraviť reguláciu a preventívne obmedziť ďalšiu kumuláciu rizík v budúcnosti.

Plné znenie varovania je možné nájsť na stránke ESRB.