Štát rozdá takmer 60-tisíc hygienických balíčkov. Kto má nárok?

09.09.2022

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny spolu s 11 partnerskými organizáciami rozdávajú od augusta hygienické balíčky sociálne najzraniteľnejším ľuďom na Slovensku.

Foto: Jake Nebov / Unsplash
Foto: Jake Nebov / Unsplash

Tlačová správa Ústredia práce, sociálny vecí a rodiny

Celkovo 58 337 balíčkov dostali, alebo v najbližších dňoch dostanú, predovšetkým rodiny s nezaopatrenými deťmi, ktoré sú odkázané na pomoc 
v hmotnej núdzi. Samotné úrady práce celkovo rozdajú takmer 25 tisíc balíčkov, so zvyškom pomáhajú partnerské organizácie.

Hygienické balíčky rozdáva 25 úradov práce, sociálnych vecí a rodiny spolu s 11 partnerskými organizáciami. Väčšina z nich sa dostala ľuďom do rúk ešte v priebehu augusta, ostatné by mali byť distribuované v prvej polovici septembra.

„Sú určené predovšetkým rodinám s deťmi, ktoré čelia najzložitejším sociálnym a ekonomickým podmienkam. Našim cieľom je pomáhať ľuďom takýmito balíčkami niekoľkokrát za rok. V tejto mimoriadne náročnej dobe tak budeme schopní podať pomocnú ruku tisíckam rodín," povedal Karol Zimmer, generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Príjemcami hygienických balíčkov sú primárne rodiny s nezaopatrenými deťmi, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Rodina s jedným nezaopatreným dieťaťom má nárok na dva hygienické balíčky, rodina s dvomi deťmi má nárok na tri hygienické balíčky a rodina s tromi a viac deťmi má nárok na štyri hygienické balíčky. V každom balíčku sú gél na pranie, saponát na riad, šampón na vlasy, tekuté mydlo na ruky, sprchový gél, zubné pasty, krém na ruky, čistiaci prostriedok, zubné kefky a hubky na riad.

Najviac balíčkov sa pridelilo okresu Rimavská Sobota, a to 4 245. Ďalších 3 506 balíčkov putovalo do domácností v okrese Spišská Nová Ves. Tretím okresom s najvyšším počtom pridelených balíčkov je okres Košice - okolie s 3 454 balíčkami. Až 3 374 balíčkov je určených pre okres Trebišov a päťku okresov s najvyšším počtom balíčkov uzatvára okres Kežmarok s 3 314 baličkami.

Európska komisia schválila 11. decembra 2014 Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci, v rámci ktorého sa poskytuje potravinová a základná materiálna pomoc pre sociálne najzraniteľnejšie vrstvy obyvateľstva na Slovensku.

Tento operačný program je financovaný z Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby. Od roku 2016 smerovalo na účely zaobstarania a distribúcie hygienických balíčkov viac ako 1,2 milióna eur.