Dovolenka 2021: Všetko o nových pravidlách pri cestovaní od 9. júla (prehľad)

09.07.2021

Cestujete? Od 9. júla platí nová vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR, do ktorej zapracovali zmeny v cestovateľskom semafore. Pozrite si všetky zmeny.

Ilustračné foto. Zdroj Facebook / Ministerstvo vnútra SR
Ilustračné foto. Zdroj Facebook / Ministerstvo vnútra SR

Tlačová správa Ministerstva zdravotníctva SR

Pri vstupe na naše územie zo zahraničia už nebude rozhodujúce, z akej krajiny ľudia prichádzajú, ale to, či sú zaočkovaní alebo nie.

Naďalej zostáva povinná registrácia cez formulár eHranica a niektorí sa nevyhnú aj karanténe. Určité výnimky majú pendleri, deti, či osoby žijúce v prihraničných oblastiach.

Zaočkovaná osoba

Definícia plne zaočkovanej osoby

 • Najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky dvojdávkovej vakcíny.
 • Najmenej 21 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii jednodávkovej vakcíny.
 • Najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola podaná v
 • intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.
 • Po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou alebo dvojdávkovou schémou (okamžite po podaní prvej dávky) - prechodne do 9. augusta 2021.

Pravidlá pri príchode zo zahraničia

 • Okrem COVID-preukazu EÚ alebo potvrdenia o absolvovaní očkovania na Slovensku je možné preukazovať sa aj potvrdeniami z iných krajín. Podmienkou je, aby toto potvrdenie bolo v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.
 • Osoba je povinná registrovať sa cez formulár eHranica, prvá registrácia platí nasledujúcich 6 mesiacov.

Vstup na územie SR letecky

 • Ak na územie SR osoba vstupuje letecky, musí pred vstupom zároveň vyplniť formulár na https://www.mindop.sk/covid/. Pri prílete z krajiny mimo zoznamu uvedeného nižšie je potrebné preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším než 72 hod (viac na https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/rozcestnik_vyhlaska_hranice_9-7-2021.pdf).
 • Zoznam krajín, z ktorých po návrate nie je potrebný test: Albánsko, Andorra, Arménsko, Austrália, Azerbajdžan, Bielorusko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Čierna Hora, Čína, Česká republika, Chorvátsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Hongkong, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Jordánsko, Kanada, Južná Kórea, Kosovo, Kuba, Libanon, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macau, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, San Marino, Severné Macedónsko, Singapur, Slovinsko, Španielsko, USA, Mexiko, Srbsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taiwan, Taliansko, Turecko, Ukrajina.

Nezaočkovaná osoba

 • Je povinná registrovať sa cez formulár eHranica pri každom návrate zo zahraničia.
 • Po príchode je povinná zostať v karanténe, ktorá sa pri bezpríznakovom priebehu končí dovŕšením 14. dňa.
 • Karanténu je možné ukončiť negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý je možné vykonať najskôr na 5. deň. Test je v tomto prípade hradený štátom.
 • Na PCR vyšetrenie bude osoba objednaná automaticky po registrácii v eHranici.

Vstup na územie SR letecky

 • Ak na územie SR osoba vstupuje letecky, musí pred vstupom zároveň vyplniť formulár. Pri prílete z krajiny mimo zoznamu uvedeného nižšie je potrebné preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším než 72 hod (viac na https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/rozcestnik_vyhlaska_hranice_9-7-2021.pdf). Platí však povinnosť karantény a jej ukončenie je možné za štandardných podmienok (negatívny PCR test na 5. deň alebo po 14 dňoch).
 • Zoznam krajín, z ktorých po návrate nie je potrebný test: Albánsko, Andorra, Arménsko, Austrália, Azerbajdžan, Bielorusko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Čierna Hora, Čína, Česká republika, Chorvátsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Hongkong, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Jordánsko, Kanada, Južná Kórea, Kosovo, Kuba, Libanon, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macau, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, San Marino, Severné Macedónsko, Singapur, Slovinsko, Španielsko, USA, Mexiko, Srbsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taiwan, Taliansko, Turecko, Ukrajina.

Nezaočkované osoby s výnimkou z karantény:

 • Ktoré nie sú zaočkované zo zdravotných dôvodov a predložia o tom lekárske potvrdenie, zároveň musia mať negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 72 hodín.
 • Nezaočkovaní občania SR, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 100 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR - musia predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní.
 • Nezaočkované osoby, ktoré mali výnimku aj doteraz, ako posádky lietadiel, vlakov, vodičov nákladných vozidiel, pracovníkov pohrebnej služby a ďalší.
 • Vybrané profesijné skupiny (napr. delegácie zastupujúce SR, poslanci Európskeho parlamentu či zamestnanci medzinárodných organizácií) a v niektorých životných situáciách vznikla povinnosť preukázať sa pri vstupe na Slovensko negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín.
 • Výnimka pre osoby s krátkodobým vstupom za účelom účasti na pohrebe blízkej osoby však ostáva zachovaná, ak sa nezaočkovaná osoba preukáže negatívnym RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín.

Pendleri

 • Osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a miesto výkonu práce v susedných štátoch, krajinách EÚ alebo na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku alebo Švajčiarsku, pričom za posledných 14 dní navštívili iba tieto krajiny a cestujú iba za prácou.
 • Osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo pobyt v krajinách Európskej únie, na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku alebo vo Švajčiarsku a v prípade Ukrajiny do 100 km cesty od otvoreného hraničného priechodu, miesto výkonu práce na území SR a cestujú iba za prácou.

Výnimky na hraniciach pre pendlerov:

 • Do 1. septembra 2021 postačuje jedna registrácia cez formulár eHranica
 • Do 1. septembra 2021 majú výnimku z karantény ak:
  - majú potvrdenie od zamestnávateľa o mieste výkonu práce
  - majú negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní

Deti

eHranica

 • Deti do 12 rokov sa nemusia registrovať.
 • Deťom vo veku 12 až 18 rokov platí prvá registrácia do 9. augusta 2021.

Karanténa

 • Osoby od 12 do 18 rokov veku nemusia do karantény, ak nikto iný v spoločnej domácnosti nemá povinnú karanténu (napr. zaočkovaní rodičia) - prechodne do 9. augusta.
 • Dieťa do 12 rokov sa nemusí testovať, karanténa mu končí, keď ostatným členom domácnosti (napr. po 5 dňoch po negatívnom PCR teste).

Študenti

 • Vo veku od 12 rokov a navštevujú materskú, základnú, strednú alebo vysokú školu v susedných štátoch (alebo naopak majú pobyt v týchto krajinách a navštevujú školu na Slovensku) nemusia podstúpiť karanténu, ak majú potvrdenie o prezenčnom štúdiu a zároveň majú negatívny výsledok RT-PCR alebo antigénového testu nie starší ako 7 dní.
 • Podmienky sa vzťahujú aj na jednu sprevádzajúcu osobu, tá sa okrem negatívneho testu musí vedieť preukázať potvrdením o statuse sprevádzajúcej osoby.

POZOR:

Študenti musia prekračovať hranice z dôvodu aktívneho štúdia (to znamená, že musí prebiehať prezenčná výučba, režim si študenti nemôžu uplatniť v období kedy je prerušená, ako napr. počas letných prázdnin).

Osoby cestujúce na vyšetrenie do zahraničia

 • Osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku, ktoré vstupujú alebo opúšťajú Slovensko pre diagnostiku a liečbu, ako aj ich blízke osoby majú výnimku z karantény.
 • Ak ich pobyt nepresiahne 12 hodín, nemusia žiadať výnimku, musia však vedieť preukázať účel cesty (pozvanie/potvrdenie od lekára).
 • Ak ich pobyt presiahne 12 hodín, musia požiadať o posúdenie žiadosti na webstránke https://cestujem.standardnepostupy.sk.
 • V daných prípadoch nie je nutná karanténa.

Osoby prepravujúce blízkych na letisko

 • Osoby, ktoré prepravujú svojich blízkych z/na medzinárodné letiská na území Česka, Poľska, Maďarska a Rakúska, sa najneskôr pri odchode zo Slovenska musia zaregistrovať na https://naletisko.mzv.sk/.
 • Pri kontrole sa musia preukázať vytlačeným potvrdením tejto registrácie a letenkou prepravovanej osoby alebo jej elektronickou kópiou.
 • Cestu sú povinné vykonať výhradne cez územie členských štátov EÚ, bez zastavenia (s výnimkou zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných látok a nástup či výstup prepravovanej osoby).
 • Pri dodržaní týchto pravidiel je možné vstúpiť na územie Slovenska aj bez platného negatívneho testu a bez karantény.

Platí pre všetkých

Ak sa u vás po návrate zo zahraničia, bez ohľadu na to, z ktorej krajiny ste prišli, prejavia príznaky respiračného ochorenia, telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára a oboznámte ho s cestovateľskou anamnézou.

Lekár následne určí ďalší postup diagnostiky a liečby. To isté platí aj pre osoby, u ktorých sa objavia príznaky respiračného ochorenia a vedia, že boli v kontakte s osobou, ktorá prišla zo zahraničia.