Zamestnávatelia podávajú podnet: Vydavatelia gastrolístkov klamú v kampani

04.12.2020

Emitenti gastrolístkov sa podľa Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) v záujme zachovania neférového biznisu znížili ku klamlivým vyjadreniam a reklame.

Facebook / Gastráč ináč
Facebook / Gastráč ináč

Zdroj: Tlačová správa Republikovej únie zamestnávateľov

RÚZ tvrdí, že sa emitenti gastrolístkov snažia sa manipulovať legislatívny proces. Zamestnávatelia zároveň apelujú na širokú verejnosť, aby sa nedala zmanipulovať klamlivou a z kontextu vytrhnutou argumentáciou emitentov gastrolístkov, ktorej cieľom je znemožniť voľbu medzi gastrolístkom a hotovosťou.

Podnet RÚZ, najväčšieho zástupcu slovenských zamestnávateľov podaný na Radu pre reklamu, sa týka videopríspevku „Keď si nezaplatil za lístok" zverejneného na facebookovom profile Gastráč. Video podľa zamestnávateľov porušuje pravidlá určené Obchodným zákonníkom a Etickým kódexom reklamnej praxe.

Jednou z príčin je nepravdivé tvrdenie „Ak vláda zavedie hotovosť namiesto stravného v aktuálnej podobe v budúcnosti nám naňho bude môcť siahnuť exekútor".

RÚZ spolu s ďalšími podnikateľskými organizáciami a komorami v rámci pripomienkového procesu pritom dohliadali na to, aby zákon nepripustil exekučný nárok na príspevky na stravovanie. Zamestnávatelia tiež vyjednali niekoľko opatrení, vďaka ktorým bude finančný príspevok na stravovanie komfortnejšou cestou čerpania tohto benefitu.

Tlak k novele Zákonníka práce

Zavádzajúci videospot má podľa zamestnávateľov za cieľ zamedziť novele Zákonníka práce práve v časti, ktorá navrhuje zdobrovoľnenie gastrolístkov.

„Úzka skupina emitentov žijúca z doteraz platného systému gastrolístkov sa tak pokúša klamlivo zmanipulovať verejnú mienku a postrážiť si tak profit bez významnej pridanej hodnoty pre zamestnanca, zamestnávateľa či poskytovateľa stravovacích služieb," píše RÚZ.

Súčasné pravidlá totiž neumožňujú zamestnávateľovi ani jeho zamestnancovi zvoliť vyplatenie formou peňažného príspevku. Systém núti míňať príspevok len v určitých zariadeniach a nerešpektuje právo určovať si vlastné výdavkové priority, píšu zamestnávatelia.

Firmy platili provízie

RÚZ ďalej upozorňuje, že emitenti-firmy vydávajúce gastrolístky a spravujúce systém platieb nimi-navyše častokrát dotlačili k plateniu provízie dokonca vyššej ako 5 percent, a to aj v čase koronakrízy.

„Neodôvodnené vysoké poplatky pri predaji lístkov zamestnávateľovi a reštaurácií pri ich spätnom výkupe, tak zbytočne znižujú hodnotu stravnej jednotky pre zamestnancov. Z tohto ešte stále súčasného systému profitujú iba gastroemitenti, ktorým zarába desiatky miliónov eur ročne bez akéhokoľvek tlaku na skvalitňovanie služieb," uviedli zamestnávatelia.

Zástupcovia firiem združených v Republikovej únii zamestnávateľov požadujú zaviesť možnosť zamestnancom rozhodnúť sa medzi gastrolístkami a peňažným príspevkom na stravu. Zamestnávatelia zároveň navrhujú, aby provízie emitentom boli limitované do výšky 2% pri predaji i spätnom výkupe.

Zamestnávatelia zároveň vyzývajú emitentov gastrolístkov, aby upustili od nekalých praktík vo verejnej diskusii a nepoužívali klamlivú reklamu ako nástroj na obhajobu svojich miliónových ziskov.