Rada dovolenkárom: Nepleťte si žlté očkovacie preukazy s covid pasmi

10.05.2021

Pozor. Dlho očakávané digitáne zelené certifikáty - teda covid pasy - nie sú a ani nebudú to isté, ako žltý medzinárodný očkovací preukaz.

Na sociálnej sieti na to upozornil štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus.

Slovákov s blížiacim sa letom a pokrokom v očkovaní proti koronavírusu zaujíma, či má význam nechať si potvrdenie o vakcinácii zapísať aj do známeho „žltého" medzinárodného očkovacieho preukazu.

„Samozrejme, nie je to žiadny problém a môžete tak urobiť, ak chcete. Rád by som však upozornil na to, aby ste si tento preukaz nezamieňali s pripravovaných digitálnym "zelených" preukazom, teda tzv. COVID-19 certifikátom," píše ďalej Klus.

EÚ (vrátane SR) PRACUJE NA ZAVEDENÍ ZELENÉHO „CESTOVATEĽSKÉHO" CERTIFIKÁTU

Spustený má byť byť od polovice júna a má umožniť cestovanie v rámci EÚ. Podmienky voľnejšieho a bezpečnejšieho pohybu osôb počas pandémie (lebo keď tu vírusu nebude, netreba nám ani takéto preukazy) bude tento certifikát definovať na základe negatívneho testu, prekonania ochorenia COVID-19 alebo základe absolvovaného očkovania.

EÚ počíta s tým, že tzv. zelený pas bude v jednotlivých členských štátoch jednotný a bude ZADARMO! Zároveň bude súčasťou národných aplikácií, ktoré budú pripravené v jazyku konkrétnej krajiny," objasnil štátny tajomník.

Ako bude tzv. covid pas vyzerať?

Mala by to byť mobilná či digitálna aplikácia, ktorá bude voľne stiahnuteľná. Na základe aplikácie vytvoria databázu.

Prostredníctvom nej budú vedieť vyhodnotiť - napríklad na hraniciach v prístavoch, či reštauráciách - či osoba spĺňa požadované pravidlá. To, či je zaočkovaná, otestovaná alebo či prekonala koronavírus a má imunitu.

MEDZINÁRODNÝ (ŽLTÝ) OČKOVACÍ PREUKAZ SÚVISÍ LEN S OČKOVANÍM

„Už dnes sú aj v rámci EÚ štáty, ktoré umožňujú (alebo to plánujú) zaočkovaným osobám oveľa ľahší, ba dokonca karanténou ani testom vôbec nepodmienený vstup svoje územie. Príkladom sú napríklad Pobaltské štáty, ale aj Slovensko či niektoré štáty z juhu Európy (v záujme skorého oživenie turizmu)," pripomína Martin Klus.

Už teraz sa dá, hoci ešte nemáme v obehu tzv. digitálne „zelené" preukazy, vstúpiť napríklad do Litvy bez problémov s potvrdením o zaočkovaní.

Vtedy potrebujete potvrdenie o zaočkovaní oboma dávkami (v angličtine), ktoré si buď necháte preložiť do cudzieho jazyka a oficiálne overiť notárom z pôvodného slovenského potvrdenia, ktoré ste dostali pri očkovaní na Slovensku.

„Alebo si môžete nechať zapísať vakcínu proti COVID-19 aj do známeho ,žltého' medzinárodného očkovacieho preukazu, ktorý zvyknú využívať najmä cestovatelia do exotických krajín, misionári a podobne. Pri vstupe do niektorých krajín sme totiž povinní sa týmto dokladom preukázať," informuje štátny tajomník z rezortu zahraničných vecí.

Týka sa to napríklad očkovania proti žltej horúčke, poliomyelitíde, meningokovej meningitíde a podobne.

Očkovací preukaz z ambulancie cestovnej medicíny

Medzinárodný očkovací preukaz vydáva lekár ambulancie cestovnej medicíny, kde zaznamená dátum očkovania, šaržu vakcíny a očkovanie potvrdí medzinárodne platnou pečiatkou očkovacieho centra registrovaného WHO.

Samotné tlačivo Medzinárodný očkovací preukaz je možné zakúpiť v papiernictve, ale záznamy vyplňuje lekár, pri povinných očkovaniach ideálne lekár z ambulancie cestovnej medicíny, s čím bývajú spojené aj poplatky.

Zoznam centier pre cudzokrajné choroby v SR, ktoré vydávajú medzinárodný očkovací preukaz, má na svojej stránke aj Úrad verejného zdravotníctva SR, ale nájdete ich napríklad aj tu.

„Takto som postupoval aj ja, keď som si do svojho starého preukazu nechal zaznamenať očkovanie proti COVID-19. Zároveň však platí, že aj ja čakám na bezplatný digitálny ,cestovateľský' preukaz v mobile alebo papierovej verzii, aby som mohol v čase pokračujúcej pandémie COVID-19 voľnejšie cestovať a preukazovať, že nepredstavujem riziko pre ostatných občanov," dodal Klus.