Ministerstvo zdravotníctva rozhodlo o preplánovaní tínedžerov na očkovanie proti koronavírusu

01.05.2021

Štát upraví poradie v čakárni. Tínedžeri dostali sms s preplánovaním termínu na očkovanie.

Správa Ministerstva zdravotníctva SR

Po sprístupnení čakárne pre všetky vekové skupiny sa na očkovanie prihlásili desiatky tisíc záujemcov starších ako 16 rokov. Otvorením kapacít na očkovanie na najbližšie dni sa vytvorené voľné miesta zaplnili ľuďmi z čakárne a systém obsadzoval voľné pozície striktne podľa veku.

Najprv teda boli voľné termíny na očkovanie látkami Pfizer pridelené zaregistrovaným seniorom a chronickým pacientom s ťažkými a stredne ťažkými diagnózami.

Ak sa v konkrétnych vakcinačných centrách neobsadili všetky voľné pozície, systém automaticky pridelil zostávajúce voľné termíny záujemcom vo veku 16 a 17 rokov, nakoľko vakcína Pfizer je jedinou vakcínou aktuálne používanou na Slovensku, ktorá môže byť aplikovaná ľuďom mladším ako 18 rokov (klinické štúdie u tejto vakcíny boli realizované na ľuďoch od veku 16 rokov).

Prednosť dostanú starší

Čakáreň teda prideľovala termíny na očkovania správne - podľa veku a určenej vakcíny. Napriek tomu ministerstvo zdravotníctva prijalo rozhodnutie o preplánovaní časti záujemcov o očkovanie, ktorí sú mladší ako 18 rokov na iný termín a uvoľnené kapacity budú pridelené záujemcom, ktorí sa zaregistrovali neskôr a spĺňajú podmienku veku nad 60 rokov, tiež chronicky chorým pacientov.

Ministerstvo zdravotníctva si uvedomuje možné komplikácie, ktoré týmto rozhodnutím spôsobí tínedžerom. No zároveň týmto krokom chce umožniť čo najrýchlejšie očkovanie tých, ktorí sú ochorením COVID-19 ohrození naviac - seniorom a chronickým pacientom. Ubezpečujeme všetkých záujemcov o očkovanie, ktorí sa prihlásili cez registračný formulár, že sa k svojej vakcíne určite dostanú.

Aj z dôvodu, že seniori pri prihlasovaní na očkovanie nie sú príliš aktívni, zintenzívňujeme komunikačnú kampaň napríklad priamym doručením letákov s informáciami o dôležitosti očkovania poštou poberateľom dôchodkov. Od 1. mája vstupom novej vyhlášky do platnosti budú zároveň očkovaní aj seniori s doprovodom. Aktívnejšiemu očkovaniu seniorov pomôžu aj mobilné očkovacie tímy, ktoré už aktívne pracujú v teréne.