Koronavírus aj v potravinách? 2 jasné odpovede vedcov a úradov

20.04.2020
TLAČOVÁ SPRÁVA: Nakupuješ jedlo a potraviny s rúškom a pri vstupe do predajne si vydezinfikuješ ruky. Dnes je to nevyhnutná, ale pritom normálna vec.
Pixabay
Pixabay

Úrad verejného zdravotníctva SR vypracoval všeobecné zásady krízového plánu počas koronakrízy pre potravinárske prevádzky.

Možno ťa z plánu bude na tomto blogu zaujímať, či sú potraviny infekčné.

Viac zo správy k 2 zodpovedaným otázkam:

1. Aké je riziko infekcie COVID-19 (SARS-CoV-2) z potravín?

„Napriek rozsahu pandémie doteraz nebola zaznamenaná žiadna správa o potvrdenom prenose koronavírusu prostredníctvom potravín. T.č. neexistuje žiadny dôkaz o tom, že by potraviny predstavovali riziko pre verejné zdravie v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19. Hlavný spôsob prenosu je z človeka na človeka."

2. Aké je riziko získať COVID-19 z balených potravín?

„Podľa aktuálnych údajov koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 je schopný prežiť až 24 hodín na papierovom kartóne, v experimentálnych podmienkach (napr. kontrolovaná relatívna vlhkosť a teplota). Neexistuje však žiadny dôkaz o tom, že kontaminované obaly potravín, ktoré boli vystavené rôznym okolitým podmienkam a teplotám, prenášajú infekciu."


„Úrad verejného zdravotníctva SR tiež poznamenáva, že podľa súčasných vedeckých stanovísk Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) nie sú vedecké dôkazy o prenose koronavírusu potravinami.

Avšak bolo preukázané, že vírus môže na rôznych povrchoch materiálov (kovy, plasty, drevo atď.) ako aj na rukách osôb prežívať niekoľko hodín.

Podľa aktuálnych poznatkov o opísaných dráhach prenosu koronavírusov a ich nízkej schopnosti prežívať vonku je nepravdepodobné, že sú potraviny zdrojom infekcie."

Viac vo Všeobecných zásadách Krízového plánu pre potravinárske prevádzky >>

POZRI SI RECEPTY 

Národné jedlo? Taký zemiakový šalát ti na sviatok, Vianoce či Veľkú noc urobia takmer všade na Slovensku.