PRIESKUM o slovenských potravinách v obchodoch: Potravinári hovoria o katastrofe

01.07.2020

TLAČOVÁ SPRÁVA: Prieskum zistil, v ktorej obchodnej sieti je najviac našich potravín. Všetky reťazce propagujú viac slovenských potravín. Informujú o nových slovenských dodávateľoch, ale reálne sa to na pultoch neprejavuje.

Tlačová správa Potravinárskej komory Slovenska:

Potravinárska komora Slovenska uskutočňuje už od roku 2011 prieskum podielu vystavenia slovenských potravín na pultoch obchodov. Podiel slovenských potravín kontinuálne klesal od roku 2011 z úrovne 50 % do roku 2017, od roku 2018 mierne rastie a v tohtoročnom prieskume dosiahol úroveň 39,9 %.

Potravinárska komora Slovenska aj v tomto, pandémiou skúšanom roku 2020, uskutočnila prostredníctvom renomovanej agentúry Go4insight prieskum vystavenia slovenských výrobkov v maloobchode. Prieskum uskutočňuje už od roku 2011, pričom kvôli relevantnosti dát používa stále rovnakú metodológiu. Tak isto, ako po minulé roky, aj tento rok sa prieskum uskutočňoval osobným zberom dát prostredníctvom anketárov renomovanej prieskumnej agentúry v 297 predajniach potravinových reťazcov v celej Slovenskej republike. Terénny zber údajov prebiehal v mesiaci apríl a máj 2020 v rovnakých predajniach ako v roku 2019. Namerané výsledky boli následne prepočítané podľa váhy jednotlivých obchodných reťazcov a regiónov, v ktorých sa anketované predajne nachádzajú.

Podľa výsledkov prieskumu v roku 2020 dosiahol podiel vystavenia slovenských výrobkov úroveň 39,9 %, čo je nárast o 1,3 percentuálneho bodu v porovnaní s rokom 2019. Dlhodobé merania od roku 2011 ukazujú, že pokles podielu vystavenia slovenských potravín sa v roku 2017 zastavil a odvtedy mierne rastie, ďaleko však zaostáva za potenciálom slovenskej ekonomiky.

Po dlhoročnom poklese v rokoch 2011 - 2017 síce tohtoročné výsledky pokračujú v miernom raste podielu slovenských výrobkov na pultoch predajní, avšak detailné čísla ukázali, že medziročne sa jedná o stagnáciu. Naše očakávania boli podstatne vyššie, pretože obchodné siete proklamujú zvýšenú podporu slovenským produktom, informujú o nových slovenských dodávateľoch a nových regáloch so slovenskými potravinami. Reálne sa to však na pultoch obchodných reťazcov sa neprejavuje. Viditeľný medziročný nárast bol zaznamenaný len u najviac zaostávajúceho reťazca LIDL na úroveň 26 %, čo je v čase koronakrízy a z pohľadu potreby budovania potravinovej sebestačnosti Slovenska katastrofa," uviedol Daniel Poturnay, prezident Potravinárskej komory Slovenska.

Ako vyzerá zastúpenie slovenských potravín v jednotlivých obchodných sieťach?

Jasným lídrom slovenských potravín sú už tradične domáce reťazce COOP Jednota (podiel slovenských potravín 56 %) a CBA (podiel slovenských potravín 49 %). Tieto reťazce treba vyzdvihnúť, pretože si zachovávajú vernosť slovenským potravinám v tvrdom konkurenčnom boji so zahraničnými reťazcami na trhu.

Naopak jednoznačne najnižší podiel slovenských potravín je dlhodobo v reťazci LIDL (26 %). Najvýraznejšie zvýšenie, o 8 percentuálnych bodov, síce zaznamenal reťazec LIDL, avšak z predchádzajúcej hodnoty 18 %, ktorá je z pohľadu potreby budovania potravinovej sebestačnosti neprijateľná.

Z hľadiska typu predajní sú najviac zastúpené slovenské potraviny v malých predajniach (57 %). S rastúcou veľkosťou predajne podiel klesá, najnižší je v diskontných predajniach (LIDL) a veľkoskladoch na úrovni 28 %.

Za celý slovenský trh bol nameraný medziročný rast o 1,3 percentuálneho bodu. Z pohľadu posledných 4 rokov však musíme skonštatovať, že podiel slovenských výrobkov vo väčšine reťazcov stagnuje, s výnimkou reťazca LIDL, ktorý však má v tomto ohľade výrazné rezervy v porovnaní s inými sieťami", hovorí Branislav Cvik, člen predstavenstva Potravinárskej komory Slovenska.

Ďalšie závery prieskumu o slovenských potravinách v reťazcoch: